Publication details

Geografická studie volební účasti

Title in English Geographical Study of Electoral Turnout
Authors

VODA Petr

Year of publication 2013
Type Article in Proceedings
Conference Geografická studie volební účasti
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Field Earth magnetism, geography
Description Účast ve volbách je základní možností politické participace. Tento příspěvek se věnuje volební účasti v českých obcích v parlamentních volbách v roce 2010. Provedená analýza testuje teoretický předpoklad, že výše volební účasti je závislá na sociálních a ekonomických podmínkách v obcích, na velikosti obce a na podmínkách pro politickou mobilizaci. Výsledky naznačují pravdivost tohoto tvrzení. Volební účast roste s rostoucím podílem vysokoškolsky vzdělaných osob, podnikatelů, katolíků a rodáků a s blízkostí k obcím bydliště kandidátů a naopak s rostoucí mírou nezaměstnanosti, velikostí obce a kupní silou účast klesá.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info