Publication details

Vliv sociálního prostředí na vznik infekcí

Authors

ČERNOHORSKÁ Lenka

Year of publication 2014
Citation
Description Vznik infekcí souvisejících se změnami sociálního prostředí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info