Publication details

Úvod do geografie venkova

Authors

SVOBODOVÁ Hana VĚŽNÍK Antonín

Year of publication 2014
Citation
Description Výuková publikace Úvod do geografie venkova ve stručnosti uvádí do problematiky rurální geografie. Vysvětluje samotný pojem venkov a kritéria, pomocí nichž lze venkov vymezovat, dále pak ukotvení rozvoje venkova v rámci regionálního rozvoje a Společné zemědělské politiky EU. Neopomíjí jaké funkce venkov plní v současnosti, jaké byly v minulosti a kdo a jak se může o rozvoj venkova zasadit. Závěr předkládá několik modelových ukázek problémů, se kterými se venkov v posledních letech potýká. Výuková pomůcka je primárně určena studentům PdF:Ze0061 Geografie města a venkova, PřF:Z0105 Rurální geografie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info