Publication details

Mentální bariéry současné české geografie vůči transdisciplinaritě

Title in English Mental barriers of contemporary Czech geography against transdisciplinarity
Authors

OSMAN Robert

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Příspěvek rozebírá možná úskalí spojená s překračováním oborových hranic geografie, kooperaci napříč obory a realizaci transdisciplinárních výzkumů v kontextu České republiky. Své teze odvozuje ze čtyřleté zkušenosti výuky kvalitativních metod na geografickém pracovišti. Příspěvek tak analyzuje reakce studentů na různé epistemologie. Podrobněji se zabývá analýzou předpokladů vyjádřovaných v reakcích "to není geografie", "to není věda", "to není reprezentativní", "to je subjektivní", "to je příliš okrajové" a "to nemá žádná pravidla". V závěru se příspěvek zaměřuje na prezentaci strategií, které se osvědčily pro svou schopnost posilování reflexivity studetů a tím i uvědomění si jejich vlastních předpokladů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info