Publication details

Časová kompenzace prostorového znevýhodnění

Title in English Time compensate for spatial disadvantage
Authors

OSMAN Robert

Year of publication 2014
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Příspěvek se na příkladu uživatelů a uživatelek elektrických invalidních vozíků zabývá otázkou, jakým způsobem se lidé s „odlišnými těly“ skrze pojetí času vztahují k prostoru. Na obecnější úrovni se jedná o otázku, jakým způsobem pojetí času ovlivňuje individuální pojetí prostoru. Příspěvek vychází z fenomenologické tradice a opírá se především o dílo Merleau- Pontyho. Ve svých myšlenkových konstrukcích se tak zakládá na předpokladech, že (i) zkušenost s prostorem získáváme prostřednictvím vlastního těla, (ii) tělo konstituuje naše pojetí prostoru i času a (iii) „odlišná těla“ pojímají prostor i čas odlišnými způsoby. Dekorporealizace neboli odtělesnění časoprostorové zkušenosti představuje způsob oddělení času a prostoru a způsobuje jakési „odčasení“ prostorové zkušenosti. Pokud tedy po vzoru Merleau-Pontyho chceme přijmout vlastní tělo jako základ prostorové zkušenosti, pak zároveň musíme nechat opětovně srůst prostorovou i časovou zkušenost v jeden celek. Korporalizace neboli „otělesnění“ prostorové zkušenosti je tak v této intepretaci pouze jiným označením pro její „očasení“. Vyjadřuje tak odklon od studia uměle očištěné zkušenosti s prostorem současně s příklonem ke studiu zkušenosti jediného srostlého časoprostoru. Jinými slovy tělo se do výzkumu prostoru vrací skrze čas a čas je s prostorem spojen skrze tělo. Příspěvek vychází z principů zakotvené teorie, prezentuje výsledky získané pomocí kvalitativních metod - zúčastněného pozorování a semistrukturovaných rozhovorů. Empiricky se tak opírá o zkušenosti čtyř uživatelů a jedné uživatelky elektrického invalidního vozíku s diagnostikovanou svalovou dystrofií.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info