Publication details

Léčba neplodnosti jako způsob ustavování normálního, přirozeného a žádoucího v reprodukci

Investor logo
Authors

SLEPIČKOVÁ Lenka

Year of publication 2014
Citation
Description Léčba neplodnosti skrze asistovanou reprodukci má na jednu stranu potenciál osvobodit nás od limitů našeho fyzického těla, a umožnit biologickou reprodukci i těm, pro něž by bez zásahu medicínských technologií nebyla nikdy možná. Na druhou stranu je její oficiální regulace a praxe způsobem, jakým se oddělují normální, žádoucí pacienti, a také přirozené a nepřirozené v reprodukci. Děje se tak skrze gatekeeping, tedy omezování kategorií pacientů, kterým je léčba poskytována, a to na úrovni legislativní, klinické i na úrovni individuálního rozhodování. Přednáška se zaměří na normy, reprodukované v rámci léčby neplodnosti na několika rovinách: na nejobecnější rovině v podobě normativity biologického rodičovství, na rovině ustavování legislativních pravidel pro přístup k léčbě, ale i na úrovni konkrétního klinického rozhodování a postojů a praktik lékařských profesionálů. Ustavování hranic normálního a nenormálního bude pojímáno jako způsob dohledu medicíny a státu nad fyzickými těly a jejich reprodukčními kapacitami, které je součástí výkonu biomoci ve foucaultovském smyslu. Empiricky příspěvek bude vycházet především z kvalitativního výzkumu pacientů klinik léčby neplodnosti a také lékařů z tohoto oboru, zabývat se budu také analýzou parlamentní debaty o nastavení limitů asistované reprodukce.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info