Publication details

Ochrana přírody a krajiny v České republice: obecná a zvláštní ochrana organismů

Investor logo
Authors

VODOVÁ Libuše

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Soubor obsahuje výukovou prezentaci na téma Ochrana přírody a krajiny v České republice: obecná a zvláštní ochrana organismů. Prezentace je určena učitelům přírodopisu a zeměpisu, kterým poskytuje přehled forem ochrany přírody a krajiny v České republice tak, jak je uvádí Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.). Zvláštní pozornost je věnována rozdílu mezi ochranou obecnou a zvláštní. Uvedeny jsou i příklady zvláště chráněných organismů uvedených v jednotlivých kategoriích ochrany. Prezentace také poskytuje odpověď na otázku jaký je rozdíl mezi stupněm ochrany a stupněm ohrožení. Tato problematika je rovněž ilustrována pomocí konkrétních příkladů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info