Publication details

Druhohory: pracovní list

Investor logo
Authors

VODOVÁ Libuše

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Pracovní list obsahuje deset učebních úloh, které by měly sloužit k procvičení a prohloubení poznatků z historie Země v období druhohor. Vedle vymezení pojmu druhohory, je pozornost věnována klíčovým událostem spjatým s tímto obdobím: vývoji zemské kůry, změnám ve složení flóry a fauny a výskytu druhohorních sedimentů na našem území. Zadání jednotlivých učebních úloh je formulováno heterogenně, přičemž převažují uzavřené úlohy (konkrétně přiřazovací typ). Otevřené úlohy mají kromě odborných poznatků rozvíjet také vyjadřovací schopnosti žáků. V některých úlohách pracovního listu jsou rovněž rozvíjeny mezipředmětové vztahy a to zejména vztah přírodopisu se zeměpisem (v úlohách 3, 7 a 9) a dále také vztah přírodopisu s matematikou (v úloze 2).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info