Informace o publikaci

Druhohory: pracovní list

Logo poskytovatele
Autoři

VODOVÁ Libuše

Rok publikování 2014
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Pracovní list obsahuje deset učebních úloh, které by měly sloužit k procvičení a prohloubení poznatků z historie Země v období druhohor. Vedle vymezení pojmu druhohory, je pozornost věnována klíčovým událostem spjatým s tímto obdobím: vývoji zemské kůry, změnám ve složení flóry a fauny a výskytu druhohorních sedimentů na našem území. Zadání jednotlivých učebních úloh je formulováno heterogenně, přičemž převažují uzavřené úlohy (konkrétně přiřazovací typ). Otevřené úlohy mají kromě odborných poznatků rozvíjet také vyjadřovací schopnosti žáků. V některých úlohách pracovního listu jsou rovněž rozvíjeny mezipředmětové vztahy a to zejména vztah přírodopisu se zeměpisem (v úlohách 3, 7 a 9) a dále také vztah přírodopisu s matematikou (v úloze 2).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info