Publication details

Pazopanib, přehled studií, reálná data z praxe

Authors

POPRACH Alexandr LAKOMÝ Radek SVOBODA Marek BORTLÍČEK Zbyněk BÜCHLER Tomáš SLABÝ Ondřej VYZULA Rostislav MELICHAR Bohuslav

Year of publication 2015
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Description Diseminovaný nebo lokálně pokročilý inoperabilní zhoubný nádor ledviny stále představuje nevyléčitelné onemocnění, a to i přes velké pokroky v onkologické léčbě. V současné době standardně používáme pro pacienty s tímto onemocněním v rámci první linie paliativní léčby tyto preparáty: sunitinib, pazopanib, bevacizumab v kombinaci s interferonem alfa a temsirolimus.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info