Publication details

MiR-215 jako potenciální terapeutický cíl: pilotní studie navýšení exprese v animálním modelu kolorektálního karcinomu

Authors

MERHAUTOVÁ Jana VYCHYTILOVÁ Petra SLABÝ Ondřej DEMLOVÁ Regina

Year of publication 2015
Type Conference abstract
Citation
Related projects: