Publication details

Motivace poslanců Evropského parlamentu k vyvolání jmenovitého hlasování jako limit výzkumu jejich chování

Authors

MOCEK Ondřej

Year of publication 2015
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Obsahem tohoto paperu je výzkum motivací vyvolávání jmenovitých hlasování (RCV) v Evropském parlamentu. RCV se využívají k výzkumu chování MEPs, a tak je motivace pro jejich využívání základním limitem při interpretaci výsledků analýzy RCV.Výzkum je založen na rozhovorech (cca 20) a dotaznících (osloveny 3 výbory EP) přímo s MEPs v Evropském parlamentu. Výsledkem je nastavení limitů interpretace analýzy RCV s ohledem na tu možnost, že RCV jsou používány politickými skupinami jako strategický nástroj kontroly. Současné výzkumy z většiny tuto rovinu zcela opomíjejí a tím nechávají velkou interpretační mezeru (gap). Analýza RCV je přitom jediným nástrojem jak zkoumat chování jednotlivých MEPs. Motivace vyvolávání RCV přitom mohou do značné míry ovlivnit výsledek a tím i zkreslit finální analýzu tohoto typu hlasování.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info