Publication details

Public policy under the Brussels I Regulation and the New York Convention (in the light of the Gazprom Case)

Investor logo
Authors

NOVÝ Zdeněk

Year of publication 2015
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description V příspěvku jsem podrobil kritice stanovisko generálního advokáta ve věci Gazprom, které se mj. zaměřilo na otázku veřejného pořádku. Moje kritika nebyla vedena z pozice mezinárondího práva soukromého, ale spíše z pozice nutnosti vykládat pojem veřejného pořádku odděleně v právu EU a v rámci newyorské úmluvy jako mezinárodní smlouvy, tj. pramene mezinárodního práva. Jednou z implikací tohoto přístupu je, že soudy členských států EU nejsou povinny vykládat pojem "veřejný pořádek" v newyorské úmluvě tak, že zahrnuje rovněž normy práva EU, ačkoliv tak učinit mohou. Ve zkratce "právní logiky": modalita nutnosti implikuje modalitu možnosti, leč naopak to neplatí.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info