Project information

Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži

Investor logo
Project Identification
GA15-08182S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Arbitráž jako alternativa k řízení soudnímu je považována za vůdčí soukromý způsob řešení mezinárodních obchodních a ekonomických sporů. Nicméně vyvstává otázka, jak se slučuje soukromá povaha tohoto řešení sporů s ochranou veřejného zájmu, jehož ochranu by jinak poskytly soudy? Mají být rozhodci strážci veřejných hodnot, které přesahují zájmy stran, jako např. ochranu lidských práv nebo dodrožování daňových předpisů? Tento projekt bude tedy usilovat o podání odpovědi na otázku, zda a do jaké míry arbitráž může poskytnout ochranu veřejného zájmu.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info