Publication details

DP5: Odborná pomoc VÚV TGM, v.v.i. v rámci ZBZ NJZ EDU a aktualizace PpBZ EDU 1-4: konceptuální model proudění povrchových a podzemních vod a transportu látek

Title in English DP5: Expert assistance VÚV TGM, v.v.i. under the agreement of ZBZ NJZ EDU a aktualizace PpBZ EDU 1-4: conceptual model of surfacewater and groundwater and transport
Authors

DATEL V. Josef ŘÍČKA Adam HANSLÍK Eduard HRABÁNKOVÁ Anna FÜRYCHOVÁ Petra JURANOVÁ Eva KUCHOVSKÝ Tomáš KRÁSNÝ Jiří PELÁKOVÁ Martina MAREŠOVÁ Diana SEDLÁŘOVÁ Božena PADĚRA Martin

Year of publication 2015
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Description To improve safety of nuclear power plant Dukovany, the numerical model of groundwater flow and transport was developed, based on previous detailed hydrogeological research. Results of numerical model were used for Risk analysis consequently.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info