Publication details

Změny v patogenitě entomopatogenních hlístovek

Authors

HURYCHOVÁ Jana DOBEŠ Pavel HYRŠL Pavel

Year of publication 2016
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Úvod. Entomopatogenní hlístice rodu Heterorhabditis a Steinernema jsou parazité napadající hmyz. Ve svém střevě nesou symbiotické bakterie rodu Photorhabdus nebo Xenorhabdus a dohromady tak vytvářejí nematobakteriální komplex, který je velice účinný a dokáže zabít svého hostitele během dvou dnů. Z toho důvodu se entomopatogenní hlístice používají také v biologickém boji proti hmyzím škůdcům jako alternativa chemických insekticidů. Mimo to slouží i jako modelový organismus při zkoumání imunitních reakcí hmyzu a interakcí hostitele s nematobakteriálními patogeny. Účinnost nákazy hmyzu nematobakteriálním komplexem závisí na faktorech jako je teplota a vlhkost okolí, odlišná strategie hlístic při vyhledávání hostitele, druh a vývojové stadium hmyzu nebo také stáří infekčních jedinců. Metodika. V našich experimentech jsme studovali patogenitu hlístic kolonizovaných jejich symbiotickými bakteriemi a její vývoj během stárnutí. Larvy zavíječe voskového (Galleria mellonela) a octomilky (Drosophila melanogaster) jsme vystavili infekčním jedincům hlístic druhu Heterorhabditis bacteriophora a dvěma různým izolátům hlístic druhu Steinernema carpocapsae. Po dvou dnech pak byla odečítána mortalita larev. Experiment byl prováděn v týdenních intervalech od prvního uvolnění infekčních jedinců a změny mortality larev byly porovnávány. Výsledky. V míře patogenity a průběhu jejího vývoje byly pozorovány výrazné rozdíly mezi rody Heterorhabditis a Steinernema. Zatímco hlístice rodu Steinernema jsou nejvíce infekční v prvních týdnech po uvolnění z kadáveru hostitele, hlístice rodu Heterorhabditis dosahují nejvyšších hodnot patogenity třetí až čtvrtý týden po uvolnění z hmyzu. Tyto výsledky byly pozorovány jak na larvách zavíječe voskového (Galleria mellonela) tak na larvách octomilek (Drosophila melanogaster). Závěr. Zjištěné rozdíly v patogenitě jsou důležité pro navazující experimenty a je nutné brát je úvahu i při velkoplošné aplikaci v rámci biologické kontroly. Práce byla podpořena granty KONTAKT LH14047 a MUNI/C/1406/2014.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info