Publication details

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů

Authors

DUMKOVÁ Jana

Year of publication 2016
Citation
Description Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů postupně představuje jednotlivé orgánové systémy tak, jak jsou vyučovány v rámci předmětu Histologie a embryologie I a II (LF:aVLHE0221c/p, VLHE0221c/p, aZLHE0221c/p, ZLHE0221c/p, VLHE0322c/p, ZLHE0322c/p). Elektronově mikroskopické snímky vybraných orgánů jsou popsány a doplněny textem, který shrnuje morfologické a funkční charakteristiky dané oblasti. Jednotlivé kapitoly obsahují nejen základní medicínské informace, ale jsou přidány i recentní odborné informace. Atlas je zpracován v české a anglické verzi a je skvělou pomůckou pro získání ucelených informací o ultrastruktuře buněk a tkání a pro pochopení jedinečnosti každé buňky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info