Publication details

Efektivní učení

Title in English Effective learning
Authors

ČERNÝ Michal CHYTKOVÁ Dagmar

Year of publication 2016
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Ve škole se jen velice málo prostoru věnuje tomu, jak se skutečně učit. Místo schopnosti aktivně samostatně poznávat a popisovat svět se těžiště výuky stále orientuje na znalosti a dovednosti odborného charakteru. Tato kniha se snaží být průvodcem všem, kdo by se rádi naučili učit se, a nevědí, jak na to. Snaží se klást důraz na schopnost číst a psát kritickým způsobem, kreativně myslet a organizovat svůj svět i čas. Kniha je inspirací pro každého, kdo se rozhodne umět učit se zejména sám, a to bez ohledu na to, zda je žákem, studentem vysoké školy nebo již pracujícím. Zaměřuje se především na: aktivní a kritické myšlení, kreativitu a myšlenkové mapy, paměťové techniky, sebeřízení a organizaci času, psaní poznámek i odborných textů, učení se pomocí moderních technologií a skrze Internet.
Related projects: