Project information

Project information
Design Thinking Action Lab 2016: otevřenost, zodpovědnost, iniciativa (DALAB 2016)

Project Identification
MUNI/A/1121/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je podpořit studentské projekty specifického výzkumu, které jsou rozvíjeny pomocí metodik Human-Centered Design, vzdělávacích workshopů a mentoringem ze strany akademiků i odborníků z praxe. Studentské projekty realizované v rámci Aplikačního semináře (dále jen „projekty APLS“) jsou dvousemestrálními výzkumnými a aplikačními projekty magisterských studentů oboru Informační studia a knihovnictví. V roce 2016 budou tvořit projekty APLS osm samostatných a specifických projektů z oblasti: 1) otevřených dat 2) čtenářské gramotnosti dětí 3) digitálních portfolií v terciálním vzdělávání 4) prezentace služeb veřejných knihoven 5) třetí role akademického pracoviště 6) prezentace a analýza na sociálních sítích 7) zkvalitnění e-learningových kurzů jejich administrátory 8) informační potřeby umírajících v paliativní péči hospiců

Publications

Total number of publications: 40


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info