Publication details

Vztah aluvia Dyje a ranně středověkého osídlení na Pohansku u Břeclavi: paleoekologie a geoarcheologie

Authors

PETR Libor PETŘÍK Jan MACHÁČEK Jiří DRESLER Petr PRIŠŤÁKOVÁ Michaela LENĎÁKOVÁ Zuzana

Year of publication 2015
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Raně středověká aglomerace v oblasti Pohanska na dolním toku Dyje je archeologicky zkoumána již několik desetiletí. Dosavadní výzkum se vývoji nivy a paleoekologii věnoval minimálně. Z důvodů zaplnění mezer v poznání vývoje životního prostředí bylo letos v létě přistoupeno k výzkumu dvou zaniklých koryt v těsném kontaktu s pohanským písčitým hrúdem. Výzkum je podporován projektem GAMU 1790/2014.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info