Publication details

Vliv měsíčního pobytu v dětské léčebně Křetín na nutriční parametry a regulaci krevního tlaku autonomním nervovým systémem

Authors

SVAČINOVÁ Jana BUDINSKAYA Ksenia HRUŠKOVÁ Jana DVOŘÁK Aleš KUBECOVÁ Zuzana KOSOVÁ Nikola HRSTKOVÁ Hana NÁDENÍČKOVÁ Olga BEDNAŘÍKOVÁ Kateřina NOVÁKOVÁ Zuzana

Year of publication 2016
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description V současné době se obezita stává velkým problémem ve většině průmyslových zemích světa nejen u dospělých, ale i u dětí. Nerovnováha mezi příjmem a výdejem u dětí za posledních dvacet let vede až k ztrojnásobení výskytu dětské obezity. Obezita patří k multifaktoriálním onemocněním a v rámci metabolického syndromu bývá často doprovázena dalšími onemocněními, jako je porucha inzulinové tolerance, dyslipidémie a hypertenze, které však u dětí ještě nemusí být plně vyvinuty. Obezita se ve svém důsledku významně podílí na poruše regulace krevního tlaku a poškození kardiovaskulárního systému. Bez včasného řešení obezity dochází ke zkrácení délky života. Pobyt v Dětské léčebně Křetín jednoznačně přispívá ke zlepšení mnoha nutričních parametrů. Funkcí baroreflexu je tlumení variability krevního tlaku prostřednictvím změn srdeční frekvence a periferní rezistence. Zlepšení regulace krevního tlaku během redukčního pobytu je podpořeno třemi pozorováními:zvýšení BRS, pokles variability DTK i STK v baroreflexním frekvenčním pásmu. Čím více dítě ztratilo na váze a na poměru obvodů pas/boky, tím výraznější byl pokles srdeční frekvence a variability DTK. Redukce váhy, změna denního režimu a především zvýšená fyzická aktivita během pobytu přispěla k posunu sympaticko-parasympatické regulace kardiovaskulárního systému. Zvýšení parasympatické aktivity dokládá zvýšení BRS, prodloužení TI a pokles STK.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info