Project information
Kardiovaskulární systém: od modelu přes terapii k prevenci (KAMOTEPRE)

Projekt je zaměřen na studium kardiovaskulárního systému ve zdraví i nemoci. Propojuje experimentální výzkumné aktivity Fyziologického ústavu LF MU s řešením klinické problematiky.
Na projektu bude participovat 13 studentů doktorského studia a 19 studentů magisterského studia Všeobecného lékařství. Fyziologický ústav se danou problematikou zabývá dlouhodobě a využívá různé metodické přístupy od celulární úrovně (včetně modelování) až po klinicky zaměřené postupy. Navrhovaný projekt představuje pokračování šesti projektů specifického výzkumu řešených v letech 2010-2015. V rámci spoluprací se na řešení dané problematiky podílí také Biochemický ústav a Ústav patologické fyziologie LF MU.

Publications

Total number of publications: 44


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info