Publication details

Autorská práva na internetu

Authors

KOVÁŘOVÁ Pavla

Year of publication 2016
Citation
Description Osnova semináře: Základní principy autorského práva a základní pojmy - seznámení s obsahem a významem základních pojmů, se kterými autorské právo operuje. Osobnostní a majetková práva autorská – autor, ale i další lidé jsou nositeli různých autorských práv, která omezují, co kdo a jak může s dílem něco dělat. Licence – kdo není nositelem autorských práv, může s dílem také nakládat, a to tak, jak mu přímo umožňuje zákon (tzv. zákonné licence), nebo bylo sjednáno v rámci tzv. licenční smlouvy. Oba přístupy budou vysvětleny. Licence v elektronickém prostředí - pozornost bude věnována také specifikům elektronických děl, jako Creative Commons nebo GNU GPL. Licence budou vysvětleny, stejně jako správné postupy při využívání děl v souvislosti s danou licencí.Zákon a praxe – na základě částí autorského zákona budou představena specifika nakládání s autorskými díly v internetovém prostředí, naváže analýza mediálních sdělení (reálných případů), kdy bylo řešeno porušení autorského zákona na internetu. Pochopení řešení typických situací bude ověřeno v rámci reflexe výukového bloku. Dotazy – závěrečná část semináře je určena pro dotazy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info