Publication details

Zkvalitňování­ akademického psaní­ studentů ve francouzském jazyce na PdF MU

Title in English Improving the quality of academic students writing in the French language at Faculty of Education MU
Authors

BAKEŠOVÁ Václava

Year of publication 2016
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Projekt podpořený Fondem rozvoje MU je zaměřen na zkvalitňování akademického psaní­ studentů ve francouzském jazyce při tvorbě jejich závěrečných bakalářských a diplomových prací­. Představujeme zkušenosti ze spolupráce se zahraniční odbornicí zabývají­cí se psaným projevem cizinců, studentů francouzštiny. Očekáváme celkové zvýšení­ úrovně psaného projevu v závěrečných pracích předkládaných na Katedře francouzského jazyka a literatury PdF MU jak po stránce formální­ a stylistické, tak s ohledem na didaktická specifika prací v rámci pří­pravy budoucích učitelů cizí­ho jazyka.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info