Publication details

Ptilochronologie u vlaštovky obecné (Hirundo rustica): kvalita opeření a vliv pohlaví a věku na růstovou rychlost per

Authors

HORÁK Kryštof KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ Marie TOMÁŠEK Oldřich ALBRECHT Tomáš

Year of publication 2017
Type Conference abstract
Citation
Description Analýzy růstové rychlosti per se čím dál častěji využívají pro hodnocení kondice ptáka v období pelichání. V mnoha studiích bylo doloženo, že právě růstová rychlost per souvisí s výživou jedince, mírou stresu, kvalitou opeření a tedy i kondicí jedince. Právě kvalita opeření hraje významnou roli během celého následujícího roku a má tedy zásadní vliv na termoregulaci, letové schopnosti včetně případné migrace a na osud jedince vůbec. Vlaštovka obecná je dálkovým migrantem, který na zimovišti jednou ročně prodělává kompletní pelichání. V rámci dlouhodobé studie probíhající na Třeboňsku v jižních Čechách jsme na začátku hnízdního období odchytávali jedince evropského poddruhu vlaštovky a odebírali vždy jedno vnitřní ocasní pero za účelem ptilochronologické analýzy. Zanalyzovali jsme více než 400 jedinců z hnízdních sezón 2014 a 2015. Následně jsme vyhodnotili vztah mezi růstovou rychlostí a pohlavím i věkem. Dále jsme analyzovali vztah mezi růstovou rychlostí a kvalitou pera vyjádřenou jako poměr jeho délky a váhy, kdy nižší poměr značil hustější a tedy pevnější a kvalitnější pero. Výsledky ukazují, že rychlejší růst per se uplatňuje spíše u samic než u samců, zatímco vztah mezi růstovou rychlostí a věkem prokázán nebyl. Zdá se tedy, že růstová rychlost je věkově nezávislá. Dále jsme detekovali vztah mezi kvalitou pera a jeho růstovou rychlostí, kdy pera s celkovou vyšší růstovou rychlostí byla pevnější. Jedinci v dobré kondici jsou tedy schopni rychlejší výměny opeření a jejich peří je současně kvalitnější, což má v případě vlaštovky obecné coby hmyzožravého dálkového migranta pozitivní vliv nejen na průběh migrace, ale také na lov potravy a celkové letové schopnosti až do období dalšího pelichání.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info