Publication details

Options in speech therapy intervention from an early age to adulthood

Authors

BOČKOVÁ Barbora BYTEŠNÍKOVÁ Ilona HORÁKOVÁ Radka KOPEČNÝ Petr

Year of publication 2016
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Publikace se zaměřuje na poskytování logopedické intervence v České republice se zřetelem k péči od raného věku po dospělost. Součástí textu je rovněž kapitola zacílená na podporu dětí se sluchovým postižením. V textu jsou reflektovány teoretické poznatky i informace získané z aktuálních výzkumných šetření, dále je kladen důraz na nejčastější druhy narušené komunikační schopnosti u dětí. Text sleduje logopedické přístupy k dětem raného a předškolního věku, u nichž řečový a jazykový vývoj determinuje přítomnost sluchového postižení, reflektována je také činnost školských poradenských zařízení a související novelizované legislativní předpisy. V souvislosti s dospělým věkem nabízí text výsledky výzkumných šetření u osob s mentálním postižením a možnosti logopedické terapie v dospělém věku.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info