Publication details

Přestavby chromosomů u onkologických pacientů a u pracovníků v riziku expozice cytostatiky a ionizujícím zářením.

Authors

RUBEŠ Jiří MUSILOVÁ Petra ŠEBESTOVÁ Hana VOZDOVÁ Miluše PETROVOVÁ Markéta SVOBODA Marek

Year of publication 2016
Type Conference abstract
Citation