Publication details

Biomonitoring zdravotníků exponovaných cytostatikům a ionizujícímu záření - první výsledky vyšetření metodou FISH

Authors

PETROVOVÁ Markéta SVOBODA Marek RUBEŠ Jiří MUSILOVÁ Petra GONĚC Roman BRHEL Petr ŠEBESTOVÁ Hana

Year of publication 2017
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description CAPL je v ČR používána k biomonitoringu oisob exponovaných genotoxickým látkám. zachycuje nestabilní aberace vzniklé z různých podnětů v posledních 3 měsících, proto má hodnocení jejích výsledků řadu omezení. V prezentovaném projektu je u zdravotníků exponovaných v práci stopovým množstvím cytostatik nebo ionizujícímu záření testována možnost detekce stabilních chromozomálních aberací metodou flourescenční in situ hybridizace. první výsledky nazmnačují, že metoda je vhodná pro biomonitoring u exponovaných zdravotníků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info