Publication details

Pohybová aktivita studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně

Authors

HAMMEROVÁ Tereza CACEK Jan ONDRÁČEK Jan KRÁLOVÁ Tereza HLAVOŇOVÁ Zuzana

Year of publication 2017
Type Popularization text
MU Faculty or unit

Faculty of Sports Studies

Citation
Description Výzkum pohybové aktivity studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity je uskutečněn za využití dlouhé verze mezinárodního dotazníku IPAQ. Soubor hodnot (N = 106) je rozdělen dle následujících kritérií: pohlaví, kuřáctví a BMI. Cílem výzkumu je u vybraných kategorií postihnout rozdíly v pohybové aktivitě. Střední hodnoty vybraných skupin jsou navzájem porovnávány prostřednictvím Kruskal-Wallisova testu, protože data nepocházejí z normálního rozložení při hladině významnosti ? = 0,05. Statisticky významné rozdíly pozorujeme pouze mezi skupinami respondentů s normální váhou a nadváhou, a to u středně zatěžující PA (p = 0,0402; 2 = 0,06), intenzivní PA (p = 0,0149; 2 = 0,11), celkovém skóre IPAQ (p = 0,0197; 2 = 0,11) a u 1. části IPAQ (p = 0,0037; 2 = 0,12) při ? = 0,05. Respondenti s nadváhou vykazují více času stráveného pohybovou aktivitou [MET-mintýden-1]. Z hlediska pohlaví tráví muži více času intenzivní PA jak ženy a při celkovém vyhodnocení dotazníků bylo zjištěno, že dosahují rovněž lepších výsledků. Ženy ve srovnání s muži tráví více času středně zatěžující PA a chůzí. Dané výsledky již ovšem nejsou statisticky významné.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info