Publication details

Komplikace v chirurgii kolorektálního karcinomu

Authors

KALA Zdeněk ČAN Vladimír PROCHÁZKA Vladimír GROLICH Tomáš MAREK Filip ZETELOVÁ Andrea

Year of publication 2017
Type Conference abstract
Citation
Description Komplikace byly, jsou a budou součástí kolorektální chirurgie - nelze je zcela eliminovat, ale je snaha snížit četnost jejich výskytu. Komplikace zhoršují onkologický outcome pacienta. Eliminovat ovlivnitelné faktory vzniku komplikací. Rozpoznat neovlivnitelné rizikové faktory a podle toho volit typ výkonu u konkrétního pacienta.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info