Publication details

Překvapivý nález lymfomu z plášťových buněk při radikální retropubické prostatektomii

Authors

SOROKAČ KUBOLKOVÁ Alena PACÍK Dalibor VÍT Vítězslav PLEVOVÁ Mariana TVRDÍKOVÁ Eliška

Year of publication 2017
Type Conference abstract
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info