Publication details

Aktuální metodologické otázky k disertačním výzkumům

Authors

PEŠKOVÁ Karolína ŠVEC Vlastimil

Year of publication 2017
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Na workshopu byly prezentovány metodologické postupy a výsledky rozpracovaných disertačních prací doktorských studentů oboru Pedagogika. Byly diskutovány aktuální metodologické otázky k disertačním výzkumům. Workshopu se účastnili jak studenti, tak akademičtí pracovníci PdF MU, kteří participovali na workshopu v roli mentorů a konzultantů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info