Publication details

Vliv hemodialýzy na parametry metabolismu thiaminu a aktivitu glyoxalázy I in vivo u diabetických a nediabetických pacientů se selháním ledvin

Authors

PLESKAČOVÁ Anna OBDRŽALOVÁ Dominika TOMANDLOVÁ Marie PÁCAL Lukáš ŘEHOŘOVÁ Jitka CHALÁSOVÁ Katarína TOMANDL Josef KAŇKOVÁ Kateřina

Year of publication 2018
Type Conference abstract
Citation
Description Diabetické onemocnění ledvin je závažnou komplikací diabetes mellitus a nejčastější příčinou renálního selhání. Změny metabolizmu transketolázy (TKT), enzymu pentózového cyklu a jeho kofaktoru thiamindifosfátu (TDP), a změny glyoxalázového systému s klíčovým enzymem glyoxalázou I (GLOI) u diabetu jsou popsané. Méně je známo o vlivu hemodialýzy na tyto systémy. Recentně byl popsán oxythiamin, velmi účinný inhibitor TKT, k jehož kumulaci by mělo docházet u renálního selhání. Cílem této pilotní studie bylo: (i) stanovit míru poklesu plasmatických hladin thiaminu způsobenou hemodialýzou, (ii) zjistit jaký vliv má hemodialýza na koncentraci erytrocytárního TDP a aktivaci enzymu TKT (aktivita a thiaminový efekt) a (iii) stanovit aktivitu enzymu GLOI před a po dialýze. Porovnáním pacientů diabetické a nediabetické etiologie byla zjištěna specifita případných změn pro diabetes.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info