Publication details

Dermatologická terapie u geriatrických pacientů s psoriázou

Authors

BŘEZINOVÁ Eva

Year of publication 2018
Type Conference abstract
Citation
Description Psoriáza je chronické zánětlivé kožní onemocnění, které může být spojeno s dalšími chorobami jako např. s psoriatickou artritidou, kardiovaskulárními nemocemi, metabolickým syndromem, případně s malignitami. Psoriatická artritida se může vyskytovat až u 40 % nemocných, vyvíjí se cca mezi 32 až 60 lety, u starších nemocných je tedy častější. Také metabolický syndrom se vyskytuje spíše u starších osob, což podmiňuje horší průběh kožní nemoci. Diskutuje se riziko hematologických malignit a nádorů slinivky. Významným zhoršujícím faktorem psoriázy u geriatrických pacientů může být také bohatá medikace, některé léky (např. betablokátory) mohu kožní nemoc výrazně zhoršovat. Nelze opomenout finanční dopad léčby. U starších pacientů může být složitější ošetřování v určitých anatomických oblastech podmíněné např. omezenou hybností. Častěji se objevuje psoriáza v zapářkových oblastech (souvislost s diabetem, obezitou). Kortikoidní externa by měla být používána s opatrností vzhledem k riziku nežádoucích účinků. Kůže starších osob bývá suchá, svědící, nové výsevy psoriázy vznikají častěji i po minimálním podráždění kůže. První linií léčby je léčba místní (emoliencia, kortikoidy, deltanoidy), u závažnějích případů je vhodné zvážit léčbu celkovou (perorální retinoidy, metotrexát, cyklosporin, biologickou léčbu). Další možností je fototerapie. U geriatrických pacientů však může být problém zajištění pravidelnosti návštěv, resp. transportu, a také fotosenzibilizující medikace. Vždy je nutné posoudit celkový zdravotní stav pacienta a léčbu volit individualizovaně.