Publication details

Trestní právo (stále) v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi

Authors

KALVODOVÁ Věra FRYŠTÁK Marek PROVAZNÍK Jan

Year of publication 2018
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Tato pocta vědecké a pedagogické práci prof. JUDr. Vladimíra Kratochvíla, CSc., je vydávána u příležitosti jeho 70. narozenin jako projev uznání a úcty jubilantovi. Přispěli do ní významní představitelé oboru trestního práva, dalších právních oborů i neprávních vědních disciplin. Anotace anglicky: This tribute in honour of prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., is published on the occasion of his 70th birthday as an expression of respect to and appreciation of the honoree. Distinguished representatives of the field of criminal law, other legal specializations as well as non-legal scientific disciplines contributed to it.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info