Publication details

Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle zásady rovného zacházení

Authors

GREGOROVÁ Zdeňka STRÁNSKÝ Jaroslav

Year of publication 2018
Type Article in Proceedings
Conference Pocta Věře Štangové
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info