Publication details

Diskursivní analýza jako klíč do reality mocenských diskursů, které nás ovládají a socializují I

Authors

KLAPKO Dušan

Year of publication 2018
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Obsahem metodologického workshopu bude prezentace a instruktáž nástrojů diskursivní analýzy. Cílem workshopu je konstrukce žité (prožívané) reality účastníků na základě jejich každodenního vědění. Zakončení workshopu se pokusíme ukotvit pomocí zkušenostně zpětnovazební diskuse. Vzhledem k omezenému času nesměřuje workshop primárně do metodologie, ale spíše do intuitivního poznávání „skryté“ reality zdrojů našeho vědění.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info