Publication details

Opatření na ochranu vody & půdy: vzájemné souvislosti pozemkových úprav a stavebního zákona s důrazem na majetkoprávní vztahy

Title in English Measures for the protection of water & soil: mutual relations of land consolidation and the Building Act with emphasis on property relations
Authors

HANÁK Jakub PRŮCHOVÁ Ivana

MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation