Publication details

Termografie jako zobrazovací metoda při vyšetření poporodní parézy plexus brachialis

Title in English Thermography as an imaging method when diagnosing the birth brachial plexus injury
Authors

POKORNÁ Jana BÁLINTOVÁ Zdenka BERNARD Vladan STAFFA Erik

Year of publication 2019
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Paréza brachiálního plexu je nejčastější lézí periferních nervů u novorozence. Poškození brachiálního plexu lze rozlišovat více způsoby, nejčastěji se však setkáváme s dělením na parézy dolního a horního typu. Příspěvek se dále zabývá pouze parézami horního typu. Studie byla zaměřena na ověření, či vyvrácení předpokladu, že postižená strana se na termogramu projeví jako hypotermická.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info