Publication details

Metodika aplikace GDPR na výzkumná data v prostředí vysokých škol v ČR

Title in English Methodology of GDPR Application to Research Data in Czech Republic Universities
Authors

POLČÁK Radim ŠEVČÍK Leoš KOŠČÍK Michal KLODWIG Jakub HOLUB Petr

Year of publication 2018
Description Obecné nařízení o ochraně osobních údajů klade na vysoké školy a veřejné výzkumné instituce značné nároky po materiální i organizační stránce. Publikace je zaměřena na ochranu soukromí a osobních údajů v oblasti výzkumu. Hlavním účelem této publikace je poskytnout metodickou podporu pro výzkumné organizace, etické komise i jednotlivé výzkumníky. Publikace záměrně nepokrývá ochranu osobních údajů v oblastech vysokých škol, jakými jsou kupříkladu studijní či personální agenda, a to z důvodu snahy o co nejpřehledněji zpracovaný, úzce zaměřený text. Zpracování osobních dat pro vědecké účely je poměrně specifickou problematikou, které se i v rámci GDPR dostává zvláštního zřetele. Publikace identifikuje ustanovení obecného nařízení (GDPR), která jsou relevantní pro oblast výzkumu a podává jejich koncentrovaný výklad ve vztahu k výzkumným činnostem. Díky prvním dvěma kapitolám je publikace přístupná i pro osoby, které doposud nejsou obeznámeny s regulací v oblasti ochrany osobních údajů. Pro čtenáře s pokročilou znalostí je určen zejména výklad následujících kapitol. Snahou autorského je poskytnout metodickou podporu zejména vedoucím výzkumných týmů, při plánování a realizaci výzkumných projektů a navazujících procesech správy výzkumných dat. Tato příručka vznikla v rámci Centrální rozvojového projektu VŠ zaměřujícího se na podporu konzistentní implementace GDPR v prostředí českých veřejných vysokých škol a klade si za cíl poskytnout vodítka pro korektní implementaci GDPR s maximálním využitím výjimek a možností, které jsou pro vědecké účely a akademický projev k dispozici. Text odráží právní stav k 31.12.2018.