Publication details

Smolinec na ložisku Rožná

Investor logo
Title in English Uraninite on the Rožná deposit
Authors

VYSLOUŽILOVÁ Jana LEICHMANN Jaromír WERTICH Vojtěch KUBEŠ Martin HOLÁ Markéta MOZOLA Juraj

Year of publication 2019
Type Conference abstract
Citation
Description Tato práce se zabývá studiem uranové mineralizaci na ložisku Rožná. Zkoumá stavbu a chemické složení uranových minerálů ze smolincové žilky protínající starší sulfidické zrudnění na 21. patře dolu Rožná. Jedná se o velmi komplexní uranovou mineralizaci, jejíž složitost se projevuje jak stavbou, tak i chemickým složením studovaného uraninitu. Vzorek smolincové žilky ve starším Pb-Zn-Ba zrudnění s rozsáhlou silicifikací uraninitu i okolního zrudnění dříve zkoumaném Jakubcovou (2014)1 byl prozkoumán pod odrazovým mikroskopem, analýza uraninitu byla provedena na elektronové mikrosondě a na LA ICP MS. Byly identifikovány tři hlavní procesy, které ovlivnily chemické složení studované mineralizace. (1) Původní uranonosná fluida byla obohacena o V a relativně ochuzena o REE, Zr a Th, což svědčí o jejich relativně nízkoteplotním charakteru2. (2) K obohacení o Ba, Zn, Sb, Ag a částečně Pb došlo v důsledku interakce primárních fluid s okolním, starším Pb-Zn-Ba zrudněním. A konečně (3) zvýšené obsahy Si jsou důsledkem mladší coffinitizace která způsobuje zatlačování primárního uraninitu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info