Publication details

Mezinárodní konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy) 2019

Title in English International conference MITAV (Mathematics, Information Technologies, and Applied Sciences (Vědy, in Czech)), 2019
Authors

VONDRA Jan BERÁNEK Jaroslav BAUER Luboš LEPKA Karel BAŠTINEC Jaromír HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ Šárka HRUBÝ Miroslav JIRSA Milan RAČKOVÁ Pavlína

Year of publication 2019
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Mezinárodní konferenci MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy) pořádala Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), pobočný spolek Brno ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany, Přírodovědeckou fakultou, Pedagogickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Konference MITAV 2019 proběhla v Klubu Univerzity obrany v Brně, Šumavská 4 ve dnech 20.-21. června 2019.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info