Publication details

Plicní resekce za použítí extrakorporální membránové oxygenace u pacientky po předchozí pneumonektomii

Authors

ČUNDRLE Ivan BENEJ Michal SUK Petr ŠRÁMEK Vladimír ČAPOV Ivan BRAT Kristián

Type Article in Periodical
Magazine / Source Studia pneumologica et phthiseologica
Citation