Informace o publikaci

Plicní resekce za použítí extrakorporální membránové oxygenace u pacientky po předchozí pneumonektomii

Autoři

ČUNDRLE Ivan BENEJ Michal SUK Petr ŠRÁMEK Vladimír ČAPOV Ivan BRAT Kristián

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia pneumologica et phthiseologica
Citace