Publication details

Termická a fázová stabilita termoelektrických materiálů na bázi skuteruditů

Investor logo
Title in English Thermal and phase stability of thermoelectric materials based on skutterudites
Authors

ZELENKA František BROŽ Pavel VŘEŠŤÁL Jan BURŠÍK Jiří ROGL Gerda ROGL Peter Franz

Year of publication 2019
Type Article in Proceedings
Conference 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář - sborník příspěvků
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Web 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář
Keywords Thermoelectric materials; Skutterudites; Thermal analysis; Phase diagrams
Attached files
Description Termoelektrické materiály jsou v oblasti zájmu díky své schopnosti přeměnit odpadní teplo na elektrickou energii. Současný výzkum je orientován na výzkum skuteruditů založených na mateřské struktuře CoSb3, jejímž dopováním lze připravit materiály s vysokou termoelektrickou účinností. Pro dopování je využíváno substituce kobaltu ve struktuře skuteruditu atomy železa a současně přidávání intersticiálních příměsí, ve formě kovů alkalických zemin a lanthanoidů. Záměna kobaltu atomy železa sice strukturu skuteruditu destabilizuje, přídavek neodymu, který vyplňuje ikosaedrální prázdná místa, působí naopak na strukturu skuteruditu stabilizačně. Výsledkem je existence stabilní struktury, která má vysokou termoelektrickou účinnost. Termická stabilita skuteruditu DD0.7Fe3CoSb12, kde DD je tzv. didymium (Nd + Pr), byla studována prostřednictvím diferenční termické analýzy a výsledky byly konfrontovány s fázovými diagramy ternárních podsoustav.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info