Project information

Project information
Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů

Investor logo
Project Identification
GA17-12844S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Materials Physics of the ASCR, v. v. i.

Zkoumání nových perspektivních netoxických termoelektrických materiálů je důležité pro materiálové inženýrství v automobilovém a leteckém průmyslu, v elektronice a v dalších oblastech, protože tyto materiály jsou schopny přeměnit odpadní teplo na elektrickou energii. Vývoj termoelektrik zahrnuje zlepšení jejich termoelektrických vlastností a dlouhodobé stability. Skutterudity a tzv. half-Heuslerovy slitiny jsou nejslibnější materiály. Obě skupiny slitin ale obsahují složky, které jsou při provozních teplotách těkavé a probíhající degradační procesy zhoršují termoelektrické vlastnosti. Inovační přístup projektu je ve stanovení vypařovací charakteristiky těchto těkavých složek prostřednictvím Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie a studiu kinetiky příslušných procesů. Tyto údaje spolu s údaji o fázových rovnováhách a mikrostruktuře poskytnou fyzikálně podpořenou charakterizaci makrokrystalických a nano-strukturních termoelektrik s vysokou účinností, detailní znalost o jejich dlouhodobé provozní stabilitě a pochopení degradačních procesů.

Publications

Total number of publications: 32


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info