Publication details

Film ako pomník? Miesta tragických udalostí z obdobia Protektorátu

Authors

LOPUCH Jozef

Year of publication 2020
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Médiá nám v dnešnej dobe predostierajú širokú paletu tragických udalostí. Môže to byť prostredníctvom informovania o aktuálnych tragédiách, či ich výročiach alebo môžu byť zobrazené často umeleckejšou podobou a to filmami a seriálmi. Keďže sú tieto udalosti a filmy spojené s konkrétnymi miestami, vytvárajú tak príležitosti pre cestovný ruch. Jedná sa tu hlavne o temný cestovný ruch ale aj filmový cestovný ruch (prípadne ich kombináciu). Tento príspevok sa zaoberá miestami v Českej republike spojenými s obdobím Protektorátu a tak aj tragickými udalosťami, ktoré sú zachytené vo filmoch českej kinematografickej (ko)produkcie (napr. Lidice, Anthropoid). Je to z toho dôvodu, že tieto filmy sú založené na skutočných udalostiach a prostredníctvom nich sa môžu diváci (ale aj niekdajší alebo budúci návštevníci) dozvedieť o príbehoch daných miest. Tieto príbehy miest sú práve častým motívom pri návšteve miest temného cestovného ruchu a dané filmy môžu tak diváka vtiahnuť priamo do doby, kedy sa daná udalosť stala. To zároveň ovplyvňuje divákovu predstavu daného miesta, prípadne to, akým spôsobom prežíva návštevu daného miesta. Cieľom príspevku je zachytiť, akým spôsobom sa môže meniť táto predstava miesta a ako môže byť prežívaná práve prostredníctvom daného filmu a to prostredníctvom kvalitatívnej mediálnej analýzy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info