Publication details

Aplikace zásady zákazu zneužití unijního práva v oblasti přímých daní

Authors

KAPPEL Jiří

Year of publication 2020
Type Article in Periodical
Magazine / Source e-Bulletin komory daňových poradců České republiky
Citation