Publication details

Jak se vede kriticky ohroženým vodoušům rudonohým (Tringa totanus) ve vysychající krajině jižní Moravy?

Title in English How is the critically endangered redshank (Tringa totanus) doing in the drying landscape of southern Moravia?
Authors

SYCHRA Jan ČAMLÍK Gašpar

Year of publication 2019
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Jednou z nejdůležitějších oblastí výskytu vodoušů rudonohých u nás je jižní Morava. Jeho početnost zde je v posledních letech silně ovlivňována množstvím jarních srážek. Hlavním hnízdním biotopem jsou zde totiž periodicky vznikající rozlivy na orné půdě a okraje vysychajících vodních těles. Ve vlhčích sezonách tak může početnost vodoušů na jižní Moravě dosahovat až hodnot celostátního odhadu. Přesto je zde jeho hnízdní úspěšnost často velmi nízká.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info