Publication details

Sdílené pracovní místo jako nový institut českého pracovního práva

Title in English Shared job as a new institute of Czech labor law
Authors

KADLUBIEC Vojtěch SVOBODA Pavel

Year of publication 2020
Type Article in Periodical
Magazine / Source Epravo.cz
Citation
Web https://www.epravo.cz/top/clanky/sdilene-pracovni-misto-jako-novy-institut-ceskeho-pracovniho-prava-111965.html
Description Článek pojednává o právních souvislostech zavádění sdílených pracovních míst u zaměstnavatelů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info